Chi tiết bài viết

METRO HỒ CHÍ MINH

  • CĐT: BQL Đường Sắt Đô Thị
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện cho tuyến tàu điện ngầm hiện đại đầu tiên của TP HCM với tổng chiều dài 19,7 km với 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao, 14 nhà ga ngầm và 11 nhà ga trên cao trên diện tích dự án 20,9 ha
  • Năm thực hiện: 2016