Chi tiết bài viết

MERCURE THANH HÓA

  • CĐT: Công ty TNHH Điện Tử – Tin Học – Viễn Thông EITC
  • Quy mô: tư vấn thiết kế cải tạo hệ thống MEPF cho dự án khách sạn 4 sao với quy mô 1 hầm, 8 tầng lầu & tầng mái, tổng diện tích xây dựng 21.630 m2
  • Năm thực hiện: 2017