Chi tiết bài viết

MANNA RESORT

  • CĐT: CT TNHH Golden Beach
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ điện cho toàn khu 117.765,4 m2, hệ thống MEPF trong nhà theo kiến trúc công trình cho khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 9 block căn hộ dịch vụ với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 120.000 m2
  • Năm thực hiện: 2018