Chi tiết bài viết

MANHATTAN SQUARE

  • CĐT: CT TNHH AA Capital
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện và xin chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC cho tòa nhà chức năng văn phòng và TTTM gồm 2 hầm và 14 tầng cao với tổng diện tích xây dựng 22.019 m2
  • Năm thực hiện: 2018