Chi tiết bài viết

LIM TOWER III

  • CĐT: CT CPĐT&TM An Khang
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện cho tòa nhà văn phòng 25 tầng trên diện tích 3.584 m2 với tổng diện tích xây dựng 46.540,96 m2
  • Năm thực hiện: 2018