Chi tiết bài viết

LIBERTY CENTRAL QUY NHƠN

  • CĐT: CT TNHH ĐTDL & DV KIM CÚC
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 -6 sao đầu tiên tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, quy mô 1 hầm, 23 tầng cao, 256 phòng tiêu chuẩn với tổng diện tích xây dựng 28.566 m2
  • Năm thực hiện: 2017