Chi tiết bài viết

LEMAN CAP RESORT (SUNNY BLUE CAP RESORT)

  • CĐT: CTCP QT Song Khuê
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF theo kiến trúc công trình cho dự án resort với tổng diện tích toàn khu 5.417 m²
  • Năm thực hiện: 2012