Chi tiết bài viết

LÀNG PHÁP VÂN - BÀ NÀ RESORT

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục hệ thống Điện, Điện phụ trợ, hệ thống chữa cháy, hệ thống MVAC và hệ thống cấp thoát nước cho 07 tòa nhà B02, B03, B04, B05, B06, B12 và B13 tại khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ TP Đà Nẵng (Các tòa nhà này đều thuộc tiêu chuẩn 4 sao)

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO BÀ NÀ
Hoàn thành : 2016