Chi tiết bài viết

LÀNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ THIÊN HƯƠNG

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ THIÊN HƯƠNG

Quy mô: Thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF, hạ tầng kỹ thuật cho các hạng mục BIS, Sport Hall, Sân bóng với quy mô: Diện tích xây dựng 58.992 m2.

Năm thực hiện: 2022