Chi tiết bài viết

KHU PHỨC HỢP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC VĂN LANG TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CĐT: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Quy mô: Thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF, hạ tầng kỹ thuật cho các công trình thuộc dự án.

Năm thực hiện: 2022