Chi tiết bài viết

KHU NHÀ LƯU TRÚ CÔNG NHÂN Q2

Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm
Hoàn thành : 2016
Quy mô : 11.900,78m2.