Chi tiết bài viết

KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo
Sẽ Hoàn thành        
: 2017
Quy mô : Dự án bao gồm 2.014 căn nhà, trong đó có 1.980 căn hộ chung cư, 34 căn nhà liên kế vườn và một số công trình công cộng.