Chi tiết bài viết

KHU DÂN CƯ PHÍA NAM RẠCH BÀ BƯỚM

Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín   
Hoàn thành : 2015   
Quy mô : 14,995.2 m2