Chi tiết bài viết

KHU DÂN CƯ H1-05

Chủ đầu tư : Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ TPHCM.   
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô : 60.400 m2