Chi tiết bài viết

KHU CAO ỐC HÒA BÌNH - GOLD VIEW

Chủ đầu tư : CTY CP May – Diêm Sài Gòn   
Sẽ Hoàn thành : 2017

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 258,000 cho 2 khu với chi tiết như sau:

Khu 1:
Diện tích khu đất: khoảng 16.000m2
Hệ số sử dụng đất: 7.7 (6.5 chung cư, 0.7 thương mại, 0.5 đậu xe)
Tổng diện tích sàn (GFA): khoảng 123.200m2
Tầng cao tối đa: 25 tầng
Số lượng tầng hầm: 1 tầng
Tổng diện tích tầng hầm: khoảng 15.000m2
Khu 2:
Diện tích khu đất: khoảng 14.000m2
Hệ số sử dụng đất: 7.7 (7.0 chung cư, 0.2 thương mại, 0.5 đậu xe)
Tổng diện tích sàn (GFA): khoảng 107.800m2
Tầng cao tối đa: 25 tầng
Số lượng tầng hầm: 1 tầng
Tổng diện tích tầng hầm: khoảng 12.000m2