Chi tiết bài viết

KHÁCH SẠN SEAWARD PHÚ QUỐC

  • CĐT: CTY CP Phúc An Lộc Phú Quốc
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF và xin thẩm duyệt PCCC cho dự án khách sạn tại Phú Quốc quy mô 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng 15.543,64 m2
  • Năm thực hiện: 2018