Chi tiết bài viết

KHÁCH SẠN INDOCHINA KONTUM

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống nước thải và vệ sinh môi trường với quy mô 1 tầng hầm, 9 tầng lầu tổng diện tích là 1.075 m2.

Chủ đầu Tư : Công ty du lịch Kontum
Sẽ Hoàn Thành : 2016