Chi tiết bài viết

KHÁCH SẠN GREAT DRAGON

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục M&E cho công trình: hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc và truyền cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cháy, hệ thống thông báo công cộng, hệ thống camera, an ninh cho tòa nhà, hệ thống intercom nội bộ, hệ thống điều hòa không khí và thông thoáng gió, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống chữa cháy, dự án bao gồm 1 hầm, 13 tầng lầu & tầng mái với tổng diện tích 21.630m2

Chủ đầu tư : Chi Nhánh Công ty TNHH Điện Tử – Tin Học – Viễn Thông EITC
Quy mô : Dự án bao gồm 1 hầm, 13 tầng lầu & tầng mái với tổng diện tích 21.630m2
Hoàn thành                       
: 2016