Chi tiết bài viết

KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống nước thải và vệ sinh môi trường với tổng diện tích 77,300  m2

Chủ đầu Tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG
Sẽ Hoàn Thành : 2016