Chi tiết bài viết

KHÁCH SẠN ANAWRAHTA CRUISE SHIP

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Dòng Di Sản
Quy mô : 3.249,34 m2
Hoàn thành : 2015