Chi tiết bài viết

KHÁCH SẠN AMIANA - NHA TRANG

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ CAM RANH
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô  GFA 39.440 m2