Chi tiết bài viết

HÒN THƠM RESORT

  • CĐT: SUN GROUP
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuât cơ điện cho toàn khu 99 ha và hệ thống MEPF trong nhà theo kiến trúc công trình khu công viên nước vàcông viên chủ đề
  • Năm thực hiện: 2018