Chi tiết bài viết

HỌC VIỆN ANH QUỐC (UKA)

  • CĐT: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho trường học tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 5 tầng cao, tổng diện tích sàn xây dựng 9.085 m2
  • Năm thực hiện: 2017