Chi tiết bài viết

HẦM NGẦM TRỐNG ĐỒNG

Khách hàng
: Công ty TNHH Tập Đoàn Đông Dương
Quy mô : Gồm 3 tầng nối và 9 tầng hầm ngầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 53.887m2.
Hoàn thành : 2010