Chi tiết bài viết

HẦM NGẦM CHỨA XE VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN, Q.1 TP HỒ CHÍ MINH

Khách hàng : Indochina Group
Quy mô : Bao gồm 08 tầng hầm &  tầng lửng để xe, trong đó có 03 tầng làm siêu thị bán hàng, với tổng diện tích xây dựng khoảng 18,000 (m2).
Hoàn thành : 2006