Chi tiết bài viết

FAMILY MEDICAL PRACTICE HÀ NỘI

Chủ đầu tư : FAMILY MEDICAL PRACTICE HÀ NỘI
Hoàn thành : 2015
Quy mô :  Mars chịu trách nhiệm thiết kế cải tạo công trình gồm 5 tầng với tổng diện tích 1,600m2