Chi tiết bài viết

EMART GÒ VẤP

  • CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN DA GIÀY SAGODA
  • Quy mô: Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống PCCC, tư vấn và kiểm tra toàn bộ hồ sơ kiến trúc, kết cấu và cơ điện cho siêu thị Emart Phan Huy Ích Gò Vấp với tổng diện tích xây dựng 70.519  m2
  • Năm thực hiện: 2022