Chi tiết bài viết

Diamond Bay Resort

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang
Quy mô :18,500m2
Sẽ Hoàn thành : 2008