Chi tiết bài viết

CÔNG VIÊN CÂY XANH THANH HÓA

  • CĐT: SUN GROUP
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống thông gió và chiếu sáng cho khu bể bơi 4 mùa tiêu chuẩn Olympic và toàn bộ hệ thống MEPF cho khu phụ trợ thuộc dự án Công viên cây xanh Thanh Hóa
  • Năm thực hiện: 2017