Chi tiết bài viết

Công viên Bà Huyện Thanh Quan

 

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh Đà Lạt
Quy mô : 25.270m2.
Hoàn thành : 2012