Chi tiết bài viết

CHUNG CƯ ICON56 - BẾN VÂN ĐỒN

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa ỐC Nova.   
Sẽ Hoàn thành : 2016  
Quy mô : 30,000 m2