Chi tiết bài viết

CHUNG CƯ ĐỘI CẤN - HÀ NỘI

Chủ đầu tư : THÀNH CÔNG E&C    
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô : 16 tầng nổi và 03 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 27,164 m2