Chi tiết bài viết

CHUNG CƯ ĐẶNG THÀNH

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đặng Thành   
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô : 29.895,16m2.