Chi tiết bài viết

CHUNG CƯ ANH TUẤN

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xây Dựng – Kinh Doanh Nhà Anh Tuấn
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô : 48.930,35m2