Chi tiết bài viết

CENTEC OFFICE TOWER

 Mars Corp. chịu trách nhiệm thực hiện công việc tư vấn giám sát chất lượng cơ điện cho công trình Centec Tower:

  • Theo dõi đánh giá các hạng mục vật tư lắp đặt trên công trình có đúng theo các hạng mục vật tư đệ trình đã phê duyệt.
  • Theo dõi các hạng mục công việc lắp đặt chính có đúng theo các bản vẽ đã phê duyệt.
  • Đánh giá chất lượng lắp đặt có đúng theo tiêu chí kỹ thuật đề ra.
  • Nghiệm thu lắp đặt từng giai đoạn của các hạng mục cơ điện.
  • Nghiệm thu, chứng kiến các vận hành và chạy thử các thiết bị chính trên công trình.
  • Kiểm tra và phê duyệt, đóng dấu bản vẽ hoàn công cho các hạng mục cơ điện.

Chủ đầu tư          : Công ty Cổ Phần Sao Phương Nam

Hoàn thành         : 2009