Chi tiết bài viết

CAO ỐC INTRESCO HẢI ÂU

Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà      
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô : 143.500 m2