Chi tiết bài viết

Bệnh viện Thái Hòa

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế tất cả các hạng mục M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc và truyền cơ sở dữ liệu, hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống camera quan sát, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động. Bệnh viện bao gồm 3 khối: khối phòng khám chuyên môn gồm 7 tầng, khối nhà ở chuyên gia gồm 8 tầng và khối siêu thị y tế gồm 8 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng 11.310m2.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Bệnh Viện Sản Nhi Thái Hoà
Giá trị xây dựng : 9.048.000 USD
Hoàn thành : 2010