Chi tiết bài viết

Bệnh viện Shingmak

Chủ đầu tư
: Công ty cổ phần Bệnh Viện Shing Mark
Quy mô : Gồm nhiều khối và khu vực như Khối Tổng thể, Khối Phức hợp, Khối nội trú, Khoa Nhiễm, Khoa lưu trú thân nhân, các khối dịch vụ và kỹ thuật, khoa giải phẫu với diện tích xây dựng 162.270 m2, công trình cao 9 tầng
Hoàn thành : 2017