Chi tiết bài viết

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SẢN NHI GIA AN

  • CĐT: CTCPĐT Việt Phú An
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện cho bệnh viện với 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng khoảng 23.232 m2
  • Năm thực hiện: 2016