Chi tiết bài viết

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HUẾ

  • CĐT: CTCP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Huế
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện cho bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế 16 tầng cao, tổng diện tích xây dựng khoảng 19.940 m2
  • Năm thực hiện: 2018