Chi tiết bài viết

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG – GIAI ĐOẠN 2

  • CĐT: BV HÙNG VƯƠNG
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện cho bệnh viện với tổng diện tích xây dựng 14.241 m2, cao 12 tầng và 2 hầm để xe
  • Năm thực hiện: 2016