Chi tiết bài viết

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CÀ MAU

Mars Corp. đảm nhận vai trò thiết kế tất cả các hạng mục cơ điện cho bệnh viện với một trệt, một tầng lầu

Chủ đầu tư : BQLDA Văn Hóa Xã Hội Tỉnh Cà Mau 
Hoàn thành : 2014
Quy mô : 02 tầng với diện tích xây dựng 5.281,40 m2