Chi tiết bài viết

Bệnh viện đa khoa Khải Hoàn

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế tất cả các hạng mục M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc và truyền cơ sở dữ liệu, hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống camera quan sát, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động. Quy mô như một Bệnh viện đa khoa hạng II theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; có tổng số giường bệnh là 100 giường với vốn đầu tư 52 tỷ đồng (giai đoạn I: 35 tỷ đồng; giai đoạn II: 17 tỷ đồng), trên diện tích 10.000m2

Chủ đầu tư

: Khải Hoàn General Hospital

Quy mô

: 01 tầng hầm, 03 tầng cao

Hoàn thành

: 2016