Tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Đăng lúc: 20-09-2017 12:14:21 PM - Đã xem: 423

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC

Đăng lúc: 07-09-2016 03:15:25 PM - Đã xem: 1082

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Đăng lúc: 07-09-2016 02:39:21 PM - Đã xem: 1312

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Kỹ sư thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

Đăng lúc: 05-08-2015 09:44:01 AM - Đã xem: 1976

Kỹ sư thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

Đăng lúc: 07-09-2016 11:09:58 AM - Đã xem: 1362

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ - ĐIỆN

Đăng lúc: 07-09-2016 10:24:09 AM - Đã xem: 1072

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Kỹ sư thiết kế hệ thống PCCC

Đăng lúc: 05-08-2015 09:02:24 AM - Đã xem: 1737

Kỹ sư thiết kế hệ thống PCCC

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

Đăng lúc: 28-03-2016 08:44:15 AM - Đã xem: 1906

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống PCCC

Đăng lúc: 05-08-2015 09:48:30 AM - Đã xem: 1955

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống PCCC

Quản Lý thiết kế cơ điện

Đăng lúc: 23-10-2014 11:58:05 PM - Đã xem: 2016

Quản Lý thiết kế cơ điện