Tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC.

Đăng lúc: 25-02-2021 02:10:31 PM - Đã xem: 280

TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ ĐIỆN

Đăng lúc: 25-12-2020 01:47:14 PM - Đã xem: 656

TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ ĐIỆN

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ.

Đăng lúc: 19-10-2020 11:17:16 AM - Đã xem: 569

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC.

Đăng lúc: 26-02-2021 10:29:43 AM - Đã xem: 446

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

Đăng lúc: 25-02-2021 02:11:04 PM - Đã xem: 637

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HỌA VIÊN TRIỂN KHAI BẢN VẼ HỆ THỐNG ĐIỆN-ĐIỆN NHẸ.

Đăng lúc: 17-10-2020 09:00:02 AM - Đã xem: 313

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

HỌA VIÊN REVIT TRIỂN KHAI BẢN VẼ HỆ THỐNG PCCC.

Đăng lúc: 14-10-2020 04:52:40 PM - Đã xem: 297

HỌA VIÊN REVIT TRIỂN KHAI BẢN VẼ HỆ THỐNG PCCC.

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN.

Đăng lúc: 14-10-2020 04:47:30 PM - Đã xem: 314