Tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ.

Đăng lúc: 31-08-2020 08:51:05 AM - Đã xem: 112

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ ĐIỆN

Đăng lúc: 12-03-2020 01:44:58 PM - Đã xem: 354

TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ ĐIỆN

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC.

Đăng lúc: 31-08-2020 09:11:48 AM - Đã xem: 96

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

Đăng lúc: 31-08-2020 09:18:18 AM - Đã xem: 140

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HỌA VIÊN REVIT TRIỂN KHAI BẢN VẼ HỆ THỐNG PCCC.

Đăng lúc: 31-08-2020 09:34:32 AM - Đã xem: 50

HỌA VIÊN TRIỂN KHAI BẢN VẼ HỆ THỐNG ĐIỆN-ĐIỆN NHẸ.

Đăng lúc: 31-08-2020 09:27:55 AM - Đã xem: 68

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC.

Đăng lúc: 31-08-2020 09:24:01 AM - Đã xem: 50

Quản Lý thiết kế cơ điện

Đăng lúc: 23-10-2014 11:58:05 PM - Đã xem: 2885

Quản Lý thiết kế cơ điện

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN.

Đăng lúc: 31-08-2020 02:02:15 PM - Đã xem: 64