Tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Đăng lúc: 14-12-2018 01:46:07 PM - Đã xem: 546

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

Đăng lúc: 14-12-2018 01:43:42 PM - Đã xem: 442

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Đăng lúc: 20-09-2017 12:14:21 PM - Đã xem: 778

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC

Đăng lúc: 07-09-2016 03:15:25 PM - Đã xem: 1423

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

Đăng lúc: 07-09-2016 11:09:58 AM - Đã xem: 1832

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Đăng lúc: 07-09-2016 02:39:21 PM - Đã xem: 1812

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Kỹ sư thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

Đăng lúc: 05-08-2015 09:44:01 AM - Đã xem: 2441

Kỹ sư thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ - ĐIỆN

Đăng lúc: 07-09-2016 10:24:09 AM - Đã xem: 1409

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Kỹ sư thiết kế hệ thống PCCC

Đăng lúc: 05-08-2015 09:02:24 AM - Đã xem: 2153

Kỹ sư thiết kế hệ thống PCCC

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

Đăng lúc: 28-03-2016 08:44:15 AM - Đã xem: 2444

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ