Tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Đăng lúc: 20-09-2017 12:14:21 PM - Đã xem: 348

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC

Đăng lúc: 07-09-2016 03:15:25 PM - Đã xem: 1018

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS & PCCC

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Đăng lúc: 07-09-2016 02:39:21 PM - Đã xem: 1194

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Kỹ sư thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

Đăng lúc: 05-08-2015 09:44:01 AM - Đã xem: 1859

Kỹ sư thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

Đăng lúc: 07-09-2016 11:09:58 AM - Đã xem: 1246

KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ

QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ - ĐIỆN

Đăng lúc: 07-09-2016 10:24:09 AM - Đã xem: 1006

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Kỹ sư thiết kế hệ thống PCCC

Đăng lúc: 05-08-2015 09:02:24 AM - Đã xem: 1658

Kỹ sư thiết kế hệ thống PCCC

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

Đăng lúc: 28-03-2016 08:44:15 AM - Đã xem: 1769

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống điện/ điện nhẹ

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống PCCC

Đăng lúc: 05-08-2015 09:48:30 AM - Đã xem: 1841

Họa viên REVIT triển khai bản vẽ hệ thống PCCC

Quản Lý thiết kế cơ điện

Đăng lúc: 23-10-2014 11:58:05 PM - Đã xem: 1917

Quản Lý thiết kế cơ điện