Chi tiết dự án
Văn phòng Lim Tower

Chủ đầu Tư: Công ty TNHH Dịch Vụ Mai Thành

Quy mô: 26.255 m2

Hoàn thành: 2012