Chi tiết dự án
TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ – QUẬN 2

CĐT: Công ty cổ phần Toàn Việt

Quy mô: 37, 275.4 m2 với 22 tầng cao và 01 tầng hầm

Năm thực hiện: 2016