Chi tiết dự án
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP HCM - CẢI TẠO & NÂNG CẤP

CĐT: Thư viện khoa học tổng hợp TP HCM

Quy mô: 7.070 m2

Năm thực hiện: 2016