Chi tiết dự án
TÀU KHÁCH SẠN 5 SAO ANAWRAHTA CRUISE SHIP

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Dòng Di Sản

Quy mô

: 3.249,34 m2

Hoàn thành

: 2015