Chi tiết dự án
SANDY BEACH - TIÊU CHUẨN 5 SAO

CĐT: CT TNHH Đầu Tư Bảo Thạch

Quy mô: tổng diện tích xây dựng 30.894m2

Hoàn thành: 2015