Chi tiết dự án
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BÌNH NGUYÊN TẠI CẦN THƠ

Sao Hỏa chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió cho nhà máy dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO và tiêu chuẩn ASHRAE. Công trình bao gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu. Tổng diện tích xây dựng 7.600 m2.

Khách hàng: Công Ty Dược Phẩm Bình Nguyên

Hoàn thành: 2006

 

Các dự án khác